Schrijftips

Vindt u schrijven nog steeds lastig? Dan kan onderstaand overzicht met veelvoorkomende valkuilen en schrijftips handig voor u zijn. Deze tips kunnen u helpen om meer grip te krijgen op uw schrijfwerk. Regelmatig zult u hier nieuwe schrijftips aantreffen.

Doe maar gewoon...

Veel mensen denken dat het interessant staat om "dure" of verouderde woorden te gebruiken en dat zo de boodschap beter overkomt. Jammer, want niets is minder waar. Vraag je daarom altijd af of de lezer wel snapt wat je bedoelt en of je tekst helder is. Daar gaat het tenslotte om.

Waarom zo?

Abusievelijk heb ik je verkeerde documenten toegezonden betreffende het vigerende bestemmingsplan. Alvorens ik onderhavige gegevens ...

Als u dit bedoelt?

Per vergissing heb ik je verkeerde bestanden over het nu geldende bestemmingsplan toegestuurd. Voordat ik die gegevens ...

Schrijf uw boodschap eigentijds en helder!

Getallen in letters

Hoe schrijf ik het jaartal 2011 in letters? Tweeduizend elf. In principe schrijven we hoofdtelwoorden aaneen, dus: zesentachtig, honderdveertig. Na duizend komt een spatie, dus: duizend vijftig. De woorden miljoen en miljard schrijven we los, dus: drie miljoen, zestien miljard.

Cijfers of letters?

Getallen tot twintig schrijven we voluit, dus: acht, dertien. De tientallen, honderdtallen en duizendtallen tot twaalfduizend schrijven we in letters, net als miljoen en miljard. De andere getallen bij voorkeur in cijfers, dus: 380 miljoen euro.

Data, precieze tijdstippen, bedragen, maten en gewichten schrijven we in cijfers, dus: 20 mei 2004 om 12 uur, 2570 gram, 88 jongeren.

Als kleine en grote getallen in één context voorkomen, kiezen we voor cijfers, omdat dit fraaier is. Er werken 6 mannen en 22 vrouwen in ons bedrijf.

Taal- en spelfouten kunt u voorkomen

Misschien een open deur, maar... wist u dat u veel taal- en spelfouten kunt voorkomen door uw tekst even te laten rusten? Bedenk daarbij dat een tekst niet af is, wanneer u de laatste punt hebt gezet. Lees op een later tijdstip uw tekst na en verstuur hem dan pas.

Weet u niet zeker hoe u een woord spelt?

Raadpleeg dan het groene boekje. Dit is niet alleen handig om het bewuste woord die ene keer goed te schrijven, maar de ervaring leert dat een woord beter beklijft wanneer u het opzoekt.