Privacyverklaring TaalElan

1. Inleiding

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop TaalElan noodzakelijke persoonsgegevens verzamelt en bewaart en waarom dat gebeurt. Daarnaast vindt u hier ook wat uw rechten zijn en hoe u daarvan gebruik kunt maken. Deze privacyverklaring zal soms aangepast worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam deze verklaring periodiek te raadplegen.

2. Wat is TaalElan?

TaalElan houdt zich bezig met communicatie coaching in de breedste zin van het woord. TaalElan geeft voor zowel particulieren als bedrijven schrijf-, taal- en communicatietrainingen en redigeert en corrigeert teksten.

TaalElan is een eenmanszaak die wordt gedreven door en voor rekening en risico van mevrouw H.C. Swets-Fiesler.

Contactgegevens

TaalElan Communicatie Coaching
Oostpolderweg 47
2741 MD WADDINXVEEN

Telefoon: + 31 (0)6 17595355
E-mail: miep@taalelan.nl
Internet: www.taalelan.nl

3. Welke gegevens verzamelt TaalElan?

TaalElan verzamelt alleen gegevens die noodzakelijk zijn om de diensten die TaalElan biedt te kunnen leveren. TaalElan verstuurt bewust geen nieuwsbrieven en heeft geen blogs. TaalElan noteert alleen naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres van bedrijven of mensen die zich persoonlijk, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op de website van TaalElan aanmelden. Van bedrijven wordt in de opdrachtfase ook het KvK-nummer en BTW-nummer verzameld.
De website van TaalElan verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van het websitebezoek of de pagina’s die vaak worden bezocht.

4. Waarvoor gebruikt TaalElan persoonsgegevens?

TaalElan gebruikt de verzamelde gegevens om contact op te kunnen nemen voor het uitvoeren van een opdracht, zoals het geven van een taaltraining of workshop. Ook verwerkt TaalElan persoonsgegevens om betalingen te kunnen afhandelen en aan haar fiscale verplichtingen te kunnen voldoen. Tot slot gebruikt TaalElan de gegevens voor acquisitie en nazorg.

5. Maakt TaalElan gebruik van geautomatiseerde verwerkingen?

TaalElan maakt geen gebruik van besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

6. Hoe lang bewaart TaalElan uw gegevens?

TaalElan bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor die gegevens worden verzameld. Administratieve gegevens – bedoeld voor de belastingdienst – worden ten minste zeven jaar bewaard, onder andere om aan de wettelijke verplichting te voldoen.

7. Deelt TaalElan uw persoonsgegevens met derden?

TaalElan verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van overeenkomsten met haar opdrachtgevers of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8. Maakt TaalElan gebruik van cookies?

TaalElan gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Zo kan TaalElan bijvoorbeeld wel zien hoeveel bezoekers de website hebben bezocht, maar niet wie die bezoekers zijn.

9. Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TaalElan. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij TaalElan een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die TaalElan van u heeft in een computerbestand naar u toe te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens sturen naar miep@taalelan.nl. Ook uw verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens stuurt u naar dit e-mailadres. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Uw gegevens zijn goed beveiligd

TaalElan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Klik hier om de volledige privacyverklaring van TaalElan te downloaden.