Notulen en verslagen maken

Als u moet notuleren, is het belangrijk dat u de vaardigheden die in de andere taaltesten aan de orde komen, voldoende beheerst. Ook moet u hoofd- en bijzaken kunnen scheiden en bondig kunnen formuleren.

Terug naar het testoverzicht

Welk antwoord geeft de beste samenvatting van het bovenstaande stukje tekst? Lees eerst alle antwoorden door, want u kunt slechts één keer een antwoord aanklikken. Er is steeds maar één antwoord mogelijk.